Afrikaans Dutch French German
HomeStories of Hope’N CMR- KINDERHUIS WORD GEBORE / ‘N DROOM WORD WAAR

’N CMR- KINDERHUIS WORD GEBORE / ‘N DROOM WORD WAAR

Oor jare bestaan die groot behoefte aan ‘n plek van veiligheid en fasiliteit vir die versorging van kinders in die Ermelo-omgewing.  Wanneer kinders beveilig moet word, is dit ’n groot uitdaging om plek vir hulle te kry, aangesien kinderhuise vol is en ver afstande afgelê moet word om kinders na fasiliteitete neem waar hulle geakkommodeer kan word.  Dit veroorsaak groot ontwrigting in ‘n kind se lewe, aangesien die kind dan verdere verliese moet hanteer soos die verlies aan kontak met familie, maats en boonop verandering van skool.  ‘n Plek van veiligheid en ook ‘n plek vir plasing van kinders – veral kleiner kinders  wat nie in pleegsorg geakkommodeer kan word nie – was een van die grootste behoeftes waarmee maatskaplike werkers te kampe gehad het.

Die uitkoms het gekom!  Die CMR-personeel en –bestuur het hieroor begin bid en die nood in die gemeenskap bemark.  En die Here het voorsien – in tweevoud!  Twee besigheidsmanne het elk ’n huis geskenk vir gebruik as  veiligheidshuis en as pleeghuis waar kinders oor die langer termyn versorg kan word.  Met die verkoop van een van hierdie huise in 2010, is ‘n bedrag geld deur die eienaar geskenk, wat CMR-Ermelo in staat gestel het om ’n huis te koop om verder vir die doel te gebruik.  Die plek van veiligheid is Huis ‘Chasia’ (Hebreeus) wat beteken “Protected by God”.  Die huis waar kinders oor die langer termyn geplaas word, is Huis Samuel met verwysing na 1 Sam 1:20: “Van die Here het ek hom afgesmeek”.

‘n Komitee is saamgestel vanuit die CMR-Ermelo bestuurskomitee en die CMR Child and Youth Care Centre is gebore!  Die eerste kinders is in Januarie 2009 in die plek van veiligheid geplaas.  Die fasiliteit is as kinderhuis geregistreer in Februarie 2009, as NPO in Januarie 2010 en het ‘n staatsubsidie begin ontvang in Januarie 2011.

Van die staanspoor af het die Ermelo-gemeenskap die projek ondersteun deur skenkings van kontant, huishoudelike toerusting, vervoer en betrokkenheid van vrywilligers.  Die gemeenskap en kerke dra steeds die projek.

Hier vind 25 kinders wat sorg en beskerming benodig binne ’n huislike atmosfeer, veiligheid en ‘n ware tuiste – ‘n diens met deernis.

 

Max, a hand that reaches out to others is never worthless. Every time you escort someone to the ward, you speak with empathy and understanding to the patient – I’ve heard you. Therefore you become the consoler of the afflicted, the depressed and despairing. And before they even reach their hospital bed, they’re feeling a little bit better – because of you.” Between Sam and Max from the book "The Porter" by Pat Stamatélos.

 

info canvas BEE

Your contribution can benefit your BEE scorecard!

According to the BEE Codes of Good Practice, companies with an annual turnover above R5 million should contribute 1% of their net profit after tax towards socio-economic development projects and initiatives. By doing so, they can score points on their BEE rating.

Read More

CMR Photo Gallery

When he was alive, Father Claerhout painted a bible serie for the CMR, a number of copies were made for fund raising. Should you be interested, contact our marketer.klaerhout banner

Go to top